Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
im.kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Załatwianie spraw, skargi, wni..
MENU
Załatwianie spraw, skargi, wnioski

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

Ul.9 Maja 4

74-100 Gryfino

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7:00 do 16:00

telefon/fax 091-416-26-20

e-mail: sp2gryfino@wp.pl

 

Załatwianiem wszystkich kierowanych do szkoły spraw zajmują się:

- pani Aniela Litwiniuk

- pani Barabra Trzepacz

oraz wicedyrektorzy:

pani mgr Arleta Fabjańczuk;

pani mgr Joanna Mojsym -Dołgań

Dyrektor szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki  

godz. 14.00-16.00 

oraz podczas wszystkich zebrań z rodzicami w drugi poniedziałek miesiąca od 16:00 do 18:00

(z wyłączeniem dni w których odbywają się narady organizowane przez organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz  Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 1500-1700. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu w godzinach 1500-1600.

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godz. 1500-1600. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pokój nr 26. W przypadku, gdy dzień przyjęć mieszkańców jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie