Strona główna

WITAMY
w
Biuletynie Informacji Publicznej


Szkoły Podstawowej nr 2
im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza

w Gryfinie

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej:

  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia  2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)